ภาพบรรยากาศ

1 ก.พ. 54 พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6 และงานเสวนา "หลากหลายสไตล์ชีวิต กับอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ"
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
2 ก.พ. 54 งานเสวนาบุ๊คแฟร์กับ "คุณโสภณ ฉิมจินดา พิธีกรรายการ ล้อ เล่น โลก"
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
3 ก.พ. 54 งานเสวนาบุ๊คแฟร์กับ "คุณสตังค์ บ้านทุ่ง พิธีกรรายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง"
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
4 ก.พ. 54 งานเสวนาบุ๊คแฟร์ กับ การแสดงสด โชว์เพลง ละครเวทีมิวสิคัล "เพียงเธอ"
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
   
  บรรยากาศทั่วไปภายในงาน
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 2 มิถุนายน 2565 stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011