ระเบียบในการจองบูธสำหรับร้านค่้า

การจัดงานในปีนี้ คณะผู้จัดงานจะดำเนินการปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสำรวจความคิดเห็น ของผู้มาเที่ยวงานในปีที่ผ่านมา
โดยคัดเลือกเฉพาะร้านจำหน่ายหนังสือ ที่สามารถลดราคาได้มากกว่า 15% และเปิดจำหน่ายได้ จนถึงเวลา 18.00 น. เท่านั้น
อัตราค่าจอง บูธละ 400 บาท ต่อวัน (4 วัน รวมเป็นเงิน 1,600 บาท )   
ร้านจำหน่ายหนังสือ ที่มีความประสงค์จะจองบูธภายในงาน โปรดติดต่อ
อาจารย์สรวง โทร. 02-201-5727 หรือคุณสมภพ โทร. 02-201-5717
ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีความประสงค์จะจองบูธภายในงาน โปรดติดต่อ
คุณสุภัคจิรา โทร. 02-201-5710
 
 

รายชื่อร้านค้า/ บริษัท

 
 
รายชื่อร้าน : จำนวน 47 ร้าน 100 บูธ (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน) จอง ชำระเงิน
ประเภท : หนังสือวิชาการ ตำราเรียน Textbook

1.บริษัท พี.บี. ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จำกัด
54/3 หมู่ 3 ถนนศิลปาชีพ-บางไทร ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี
โทร. 0 2977 9600-3 โทรสาร 0 2977 9614, 04
E-mail : Info@pbforbook.com Website : www.pbforbook.com
ผู้ติดต่อ : คุณประนอม อนุวัตคุณธรรม
จำหน่าย : ตำราText book ด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา แพทยศาสตร์ ทุกสาขาลดพิเศษ 25-80 % ( 18 บูธ )

2.บริษัท เวิลด์วาย เมดิคอล เซลล์ จำกัด
128/137 ชั้น 13อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท ข.ราชเทวี กทม.
โทร.0 2214 6206 โทรสาร 0 2214 6207
ผู้ติดต่อ : คุณภคินอร เซียฉัน
จำหน่าย : หนังสือทางการแพทย์ ลดราคาพิเศษ (1 บูธ)

3.บริษัท นิพนธ์ จำกัด
40-42 ถ.เจริญกรุง ซ.2 สี่แยกพระยาศรี แขวงวังบูรพาภิรมย์ ข.พระนคร กทม. 10200
โทร.0 2221 1553 โทรสาร 0 2224 6889
ผู้ติดต่อ : คุณชัยสวัสดิ์ ชื่นศรี
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือตำราวิชาการและเบ็ดเตล็ด ราคาพิเศษ 15% (1 บูธ)

4.คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
29 ซ.ชิดลม อาคารวานิลลา ชั้น 10 ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0 2655 0614-6 โทรสาร 0 2253 1861
E-mail : kalayanee@kinokuniya.co.jp Website : www.kinokuniya.com
ผู้ติดต่อ : คุณกัลยาณี เพียซุย
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือใหม่ ราคาพิเศษ 10-15% (1 บูธ)

5.บริษัท Booknet จำกัด
8 กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 8 หัวหมาก บางกะปิ กทม.
โทร. 08-1914-0038 โทรสาร 0-2379-5183
E-mail : natrnipa@booknet.co.th Website : www.booknet.co.th
ผู้ติดต่อ : คุณเนตรนิภา จันทร์เขียว
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือภาษาต่างประเทศ ราคาพิเศษ (3 บูธ)

6.บริษัท แอ็ดวานซ์มีเดียซัพพลายส์ จำกัด

17, 19, 21 ถ.พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพ
โทร. 0-2874-3688 โทรสาร 0-2874-2122
E-mail : chamnan@amsbook.com Website : www.amsbook.com
ผู้ติดต่อ : คุณชำนาญ วีรวุฒิไกรกุล
จำหน่าย : Text books ลดพิเศษ 15-50% ( 2 บูธ )

7.บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด

1/129 ถ.รามอินทรา ข.มีนบุรี กทม. 10501
โทร.0-2517-4301-2 โทรสาร 0-2918-6596
E-mail : supakan@toptextbook.com Website : www.toptextbook.com
ผู้ติดต่อ : คุณสุภกานต์ รัตนาพันธุ์
จำหน่าย : ตำราเรียนภาษาไทย และ Textbook จากสำนักพิมพ์ต่างประเทศ ลดราคาพิเศษ 15-20 % (2 บูธ)

8.เมดซายน์ บุ๊ค (Medsciences Books)

1669/812 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน ข.ดอนเมือง กทม. 10210
โทร. 08 1629 6265 โทรสาร 0 2929 9170
E-mail : medsciencesbooks@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณนพดล หาญเม่ง
จำหน่าย : ตำราวิชาการแพทย์ พยาบาล สาธรรณสุข (วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา) ลดพิเศษ 15-50% ( 1 บูธ )

9.ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาลาพระเกี้ยว ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม.
โทร. 08 1903 6246 โทรสาร 0 2251 7021
ผู้ติดต่อ : คุณบัญชา จำปาหาญ
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือวิชาการ ราคาพิเศษ 10-15% (1 บูธ)

10.บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด

2387 อาคารรวมทุนพัฒนา ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ ข.ห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 0 2718 1821 โทรสาร 0 2718 1831
E-mail : public@expernetbooks.com Website : www.expernetbooks.com
ผู้ติดต่อ : คุณเยาวภา สารีคุปต์
จำหน่าย : ตำราวิชาการ หนังสือบริหารธุรกิจ ลิขสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยดังระดับโลก ลดพิเศษ 15-20% ( 1 บูธ )
ประเภท : หนังสือทั่วไป

11.Asiabooks
65/66, 65/70 ชั้น 7 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถ.พระรามเก้า ข.ห้วยขวาง กทม. 10320
โทร. 08 5980 5479 โทรสาร 0 2715 0009
E-mail : Narapong_h@Asiabooks.com Website : www.Asiabooks.com
ผู้ติดต่อ : คุณนราพงษ์ หนูพลาน
จำหน่าย : หนังสือภาษาอังกฤษ ลดพิเศษ 15% (1 บูธ)

12.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1858/87-90 อาคารเนชั่น ชั้น 19 ถ.บางนา-ตราด ข.บางนา กทม.
โทร 0 2739 8360 โทรสาร 0 2739 8364
E-mail : Warapore@se-ed.com Website : www.se-ed.com
ผู้ติดต่อ : คุณวราภรณ์ เจริญรัตน์
จำหน่าย : หนังสือและสื่อการสอน (คอมฯ, ภาษา, ทั่วไป, สุขภาพ, ท่องเที่ยว)ลดพิเศษ 15% (1 บูธ)

13.บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.ลางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร.08 1309 7189, 0 2423 9999 ต่่อ 6470 โทรสาร 0 2449 9547
ผู้ติดต่อ : คุณชัยสิทธิ์ หาญอภินันท์
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือ Pocket Book ราคาพิเศษ 15 % (6 บูธ)

14.บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
15/234 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
โทร. 0 2541 7375-6, 087 323 9589 โทรสาร. 0 2541 7377
E-mail : marketing@dktoday.net Website : www.dktoday.net
ผู้ติดต่อ : คุณณัฏฐ์ชุดา คุ้มครอง
จำหน่าย : วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ทั่วไป คอมพิวเตอร์ ลดราคาพิเศษ 15 % (1 บูธ)

15.ร้านกรีนบุ๊คส์
1/554 ถนนรามคำแหง มีนบุรี กทม 10510
โทร. 0 2540 3728 , 08 1423 5373 โทรสาร. 0 2540 4408
E-mail : green_books@hotmail.com Website : www.greenmindbook.com
ผู้ติดต่อ : คุณธัญวลัย กอบจิตวิวัฒน์
จำหน่าย : หนังสือ สมุดบันทึก ลดพิเศษ 20-50% ( 2 บูธ )

16.บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
1/999 อาคารภูมิสรวล ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทร. 0 2575 2559 #339 โทรสาร 0 2575 2659
ผู้ติดต่อ : คุณนิธินันท์ ราษฎรนิยม
จำหน่าย : หนังสือเด็กตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี ลดราคาพิเศษ 15-50 % (1 บูธ)

17.บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
18 ซอยลาดปลาเค้า 63 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
โทร.0 2940 3855 โทรสาร 0 2940 3970
ผู้ติดต่อ : คุณณิศสิริน เพชรเศษ
จำหน่าย : หนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ ลดราคาพิเศษ 20-90% (2 บูธ)

18.บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด
214 ซ.พระราม 2 (38) ถ.พระราม 2 ข.จอมทอง กทม.
โทร.0 2415 2621 โทรสาร 0 2416 7744
E-mail : order@booktime.co.th Website : www.booktime.co.th
ผู้ติดต่อ : คุณพัชรีวรรณ เรือนดารา
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป วิชาการ/ธรรมะ สุขภาพ ภูมิปัญญา ลดราคาพิเศษ 15-80% (2 บูธ)

19.สำนักพิมพ์คุณากร
45/331 ซ.24 กทม.
โทร. 0 2734 8919 โทรสาร 0 2734 8644
E-mail : mamrat2522@hotmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณรัตนา คงอาษา
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ลดราคาพิเศษ 50-80 % (2 บูธ)

20.บริษัท วาดศิลป์ จำกัด
45/1197-99 หมู่ 5 หมู่บ้านดีเจ ถ.กาญจนภิเษก แขวงบางบอน ข.บางบอน กทม.
โทร. 0 2417 7684-5 โทรสาร 0 2417 7686
ผู้ติดต่อ : คุณกุลชณัฎฐ์ ผิวละออ
จำหน่าย : หนังสือศิลปะ งานฝีมือ ลดราคาพิเศษ 20% (2 บูธ)

21.วรรณวิภา-คอมไทยบุ๊คส์
ตู้ ปณ. 111 ปณจ. ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร 08 1685 2384 โทรสาร 0 2405 5567
ผู้ติดต่อ : คุณสุริยัน
จำหน่าย : หนังสือนิยาย คอมพิวเตอร์ ลดราคาพิเศษ (3 บูธ)

22.สำนักพิมพ์โนรา
50/307 ม.พฤกษา หนองแขม กทม.
โทร. 08 140 1358 โทรสาร 0 2807 7527
ผู้ติดต่อ : นิรัต หมานหมัด
จำหน่าย : ลดราคาพิเศษ 50-80% (2 บูธ)

23.บริษัท ใยไหม ครีเอทีฟ กรุ๊ป จำกัด
251/1 ถ.แฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
โทร 0 2734 3450 โทรสาร 0 27340 3414
Website : www.yaimaibook.com
ผู้ติดต่อ : คุณตวงทรัพย์ แต้ศิริรัตนกุล
จำหน่าย : หนังสือ Pocketbook หมวดจิตวิทยา ความรัก กำลังใจ ธรรมะประยุกต์ ลดราคาพิเศษ 15-70 % (1 บูธ)

24.สนพ.มติชน
12 ถ.เทศบาลนฤมาล ลาดยาว จตุจักร กทม.
โทร 08 9698 3258 โทรสาร 0 2591 9012, 9014
ผู้ติดต่อ : คุณพรศักดิ์ เหรียญรุ่งโรจน์
จำหน่าย : หนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ หนังสือวิทยาศาสตร์ บุคคล ประวัติศาสตร์ ลดราคาพิเศษ 15 % (5 บูธ)

25.สำนักพิมพ์ศรีปัญญา (ร้านหนังสือณัฐกานต์)
41/82 ม.4 ต.บางใหญ่ อ.บ่งใหญ่ จ.นนทบุรี
โทร 0 2927 7316 โทรสาร 0 2927 7316
ผู้ติดต่อ : คุณณัฐกานต์ เศรษฐกานต์
จำหน่าย : หนังสือประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ลดราคาพิเศษ 10-80 % (2 บูธ)

26.ร้านหนังสืออ่านดี
490/74 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน ข.สายไหม กทม.
โทร. 08 4156 8508 โทรสาร. 0 2972 1310
ผู้ติดต่อ : คุณเสมอเนตร เบ็ญจขันต์
จำหน่าย : หนังสือคอมพิวเตอร์ งานฝีมือ หนังสือเด็ก หนังสือใหม่ ลดล้างสต๊อก 15-70 % (3 บูธ)

27.บาลี ธรรมะ
90/428 หมู่ที่ 9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร 08 7091 4968 โทรสาร 0 2482 7389
ผู้ติดต่อ : คุณศุภพัศย์ อุ่นที
จำหน่าย : หนังสือธรรมะ ลดพิเศษ 15-30% ( 2 บูธ )

28.โฆษิต
121/4 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 ซ. 21/1 ข.ทวีวัฒนา กทม. 10120
โทร. 08 9015 3371 โทรสาร 0 2887 2831
E-mail : kositt50@gmail.com Website : www.kositt.com
ผู้ติดต่อ : คุณอรอุมา งามจิตรพาณิชย์
จำหน่าย : หนังสือคัดสรร ลดราคาพิเศษ 50% (2 บูธ)

29.Cyberdict Technology Limited
1168/105 ชั้น 35 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาธร กทม
โทร. 0 2679 8008 โทรสาร. 0 2285 5040
E-mail : info@cyberdict.com Website : www.cyberdict.com
ผู้ติดต่อ : คุณโสภา ฉัตรแก้ว
จำหน่าย : พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ลดราคาพิเศษ (1 บูธ)

30.บริษัท บลิส พับลิซชิ่ง จำกัด
50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ชั้น 26 ซ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ ข.วัฒนา กทม. 10110
โทร 0 2669 9945 โทรสาร 0 2665 8966
ผู้ติดต่อ : คุณรติรส แย้มอุทัย
จำหน่าย : หนังสือ วรรณกรรมแปล ญี่ปุ่นและตะวันตก ลดราคาพิเศษ 15 % (2 บูธ)

31.มูลนิธิโลกสีเขียว
394/46-48 ถนนมหาราช แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.
โทร 0 2622 2250-2 โทรสาร 0 2622 2366
ผู้ติดต่อ : คุณอัจฉรา สงวนศิลป์
จำหน่าย : หนังสือและสินค้าที่ระลึก (หมวก ,เสื้อยืด,กระเป๋า) ลดพิเศษ 50% (1 บูธ)

32.ชาญชัย บุ๊คสโตร์
46/1177 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูลัด ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 1110
โทร 0 2927 1170 โทรสาร 0 29270944
ผู้ติดต่อ : คุณมาลี แดงทองเกลี้ยง
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ลดพิเศษ 15% ( 2 บูธ )

33.บริษัท บีเวล พับลิชชิ่ง จำกัด

59/84 ม.19 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ข.ทวีวัฒนา กทม.
โทร. 0 2885 9163 โทรสาร 0 2885 9164
ผู้ติดต่อ : คุณกัญจน์ณัฏฐ์ สุรวิชนัน
จำหน่าย : หนังสือ นิทานเด็ก หนังสือนอกเวลาสำหรับเด็ก ลดราคาพิเศษ20 % (2 บูธ)

34.คุ้มตัวหนอน
24 ซ.บางแวก 110 แขวงคลองขวาง ข.ภาษีเจริญ กทม. 10160
โทร 08 1254 6160 โทรสาร 0 2865 1963
ผู้ติดต่อ : คุณลลินา คล้ายแก้ว
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ลดพิเศษ 20-50% ( 1 บูธ )

35.สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

668, 670, 672, 674,676 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.
โทร.0 2435 -5789
ผู้ติดต่อ : คุณปราณี นาคประไพ
จำหน่าย : หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ลดราคาพิเศษ 20-50% (1 บูธ)


36.บริษัท พีเพิล มีเดียจำกัด
47, 49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น บางกะปิ
โทร 08 9445 5010 โทรสาร 0 2784 2860
ผู้ติดต่อ : คุณอภิสิทธิ์ เจริญสุขใจ
จำหน่าย : หนังสือคู่มืออาชีพและนิตยสารเพื่อสุขภาพ ลดราคาพิเศษ ( 2 บูธ )

37.สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
105/75 ถ.ประชาอุทิศ 45 บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทร. 08 5696 6978โทรสาร 0 2872 5979
ผู้ติดต่อ : คุณนวณัฐ ลานไทยสงค์
จำหน่าย : หนังสือธรรมะ , CD ธรรมะ ลดพิเศษ 20% (1 บูธ)
 

38.
สำนักพิมพ์ Openbooks
286 ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี ข.ดุสิต กทม.
โทร 0 2669 5145-6 โทรสาร 0 2669 5146
E-mail : areepee@gmail.com Website : www.onopen.com
ผู้ติดต่อ : คุณอารีย์ บริสุทธ์
จำหน่าย : หนังสือ ลดพิเศษ 20-50% (1 บูธ)

39.สายคำ
24/39 ซ.เอี่ยมวิจิตร ถ.บางแวก ข.ภาษีเจริญ กทม.
โทร.08 1915 0689
ผู้ติดต่อ : คุณสายคำ บุญเกิดรัตนสกุล
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือใหม่ ราคาพิเศษ 20-50% (1 บูธ)

40.วุฒิชัยบุ๊คส์
119/21 หมู่ 5 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทร. 08 1345 4555 โทรสาร 0 2883 6419
ผู้ติดต่อ : คุณวุฒิชัย แตงเล็ก
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือใหม่ ราคาพิเศษ 20-50% (3 บูธ)

41.ชมรมบัณฑิตแนะแนว
1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.0-2279-4433 โทรสาร 0-2279-6611
ผู้ติดต่อ : คุณฐาปนี โปร่งรัศมี
จำหน่าย : หนังสือคู่มือเรียน (1 บูธ)

42.บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด (สำนักพิมพ์ยิปซี)
37/117 รามคำแหง 98 แขวงสะพานสูง กทม. 10240
โทร. 0 2729 3537
ผู้ติดต่อ : คุณนุชนันท์ ทักษิณาบัณฑิต
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ราคาพิเศษ 30-50% (2 บูธ)

43.สายใจ

254 ซ.พหลโยธิน 35 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว ข.จตุจักร กทม.
โทร 08-1932-5400, 08-9775-6409 โทรสาร 0-2513-5024
ผู้ติดต่อ : คุณนภัสภร กิจกรองไพบูลย์
จำหน่าย : สื่อการเรียนรู้ หนังสือ ( 2 บูธ )
ประเภท : หนังสือเก่า

44.หนังสือเก่าไตรภูมิ

481/877 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 บางขุนศรี บางกอกน้อย กทม.
โทร 08 1637 1336 โทรสาร 0 2864 5155
ผู้ติดต่อ : คุณธนธัช นราวิชญ์วิรุฬห์
จำหน่าย : หนังสือราคาถูก / หนังสือหายาก ( 2 บูธ )

45.นิกร
146/29 หมู่บ้านศิวภา ซ.วัดกู่ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร. 08 6976 5208 โทรสาร 0 2924 9358
ผู้ติดต่อ : คุณมังกร จารุจันทร์นุกูล
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือมือสอง การ์ตูน นิยาย พ๊อกเก็ตบุ๊คส์ ลดราคาพิเศษ 50% (2 บูธ)

46.แสงเจริญ
ชั้นใต้ดินห้างยูเนี่ยนมอลล์ ปากทางลาดพร้าว ข.จตุจักร กทม.
โทร 08 9531 6844
ผู้ติดต่อ : คุณกิตติ จรัสศรีวิศิษฐ์
จำหน่าย : หนังสือเก่า หนังสือเด็ก ภาษาอังกฤษ ลดพิเศษ 50% ( 1 บูธ )

47.ภูมิปัญญา
แผง 36 จตุจักร ถ.กำแพงเพชร 2 ข.จตุจักร กทม.
โทร 08 1426 4183
ผู้ติดต่อ : คุณมิลินทรา จอกทอง
จำหน่าย : หนังสือเก่า Text Book ลดพิเศษ 50% ( 1 บูธ )
รายชื่อร้านจากหน่วยงาน : จำนวน 10 ร้าน 6 บูธ (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)    

(M1) บูธที่ 1 เครือข่ายมหิดล พญาไท

 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้ติดต่อ : ดร.นพ. ศักดิ์ดา อาจอง
โทร 0 2201 1000
จัดจำหน่าย: ผลิตภัณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ฯ และมูลนิธิรามาธิบดี

 - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้ติดต่อ : คุณ ศุภวัฒน์ งานประชาสัมพันธ์
โทร 0 2306 9100-9 ต่อ 1304, 1308
จัดจำหน่าย: ผลิตภัณฑ์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 - คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2354 8500
จัดจำหน่าย: ผลิตภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

 - คณะเภสัชศาสตร์
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้ติดต่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
โทร 0 2644 8677 โทรสาร 0 2354 4326
จัดจำหน่าย: ผลิตภัณฑ์ของคณะเภสัชศาสตร์

 - คณะวิทยาศาสตร์
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้ติดต่อ: วริศรา ทาทอง
โทร 0 2201 5091
จัดจำหน่าย: ผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และฝ่ายจัดหารายได้
   

(M2) บูธที่ 2  สวนผักเทียนทะเล

37/12 หมู่ 8 ถนนบางขุนเทียน-ทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ผู้ติดต่อ : น.ส.ลาวัณย์ หลังวิทย์วัฒนา
โทร 08 4130 0490 โทรสาร 0 2892 7800
จัดจำหน่าย: ขายผักสลัด hydroponic  ปลอดสารพิษ มะม่วงน้ำปลาหวาน
   

(M3) บูธที่ 3  ร้าน The Harmony by MU

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ผู้ติดต่อ : ศูนย์บริหารสินทรัพย์
โทร 0 2849 6096 โทรสาร 0 2849 6067
จัดจำหน่าย: ของที่ระลึกมหาวิทยาลัยมหิดล
   

(M4) บูธที่ 4  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ผู้ติดต่อ : คุณวรรณา
โทร 0 2441 4125 ต่อ 112 โทรสาร 0 2441 4125
จัดจำหน่าย: ผลิตภัณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
   

(M6) บูธที่ 6 บริษัทเผ่าทองและเพื่อนจำกัด

24 ซ.สุขุมวิท 34 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ผู้ติดต่อ : อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
โทร 0 2259 2506 โทรสาร. 0 2259 2506
จัดจำหน่าย: แหนม สบู่ ข้าวเผ่าทอง เสื้อผ้า
   

(M7) บูธที่ 7 บูธคุณโสภณ ฉิมจินดา จากรายการ "ล้อ เล่น โลก"
สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย
ผู้ติดต่อ : คุณโสภณ ฉิมจินดา
จัดจำหน่าย: หนังสือและผลิตภัณฑ์ในรายการ

   
ร้านกิจกรรมพิเศษ : จำนวน 2 ร้าน 2 บูธ (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)    

1.ร้านฝากจำหน่ายและแลกเปลี่ยนหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์
โทร 0 2201 5717 โทรสาร 0 2354 7144
ผู้ติดต่อ : คุณอาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา
E-mail : scaac@mahidol.ac.th Website : http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookshop.htm
จำหน่าย : รับฝากจำหน่ายหนังสือใหม่ หนังสือมือสอง รับบริจาคและแลกเปลี่ยนหนังสือทุกประเภท ที่มีสภาพดี ไม่ชำรุดเพื่อนำไปบริจาคต่อและช่วยเหลือแก่ห้องสมุดอื่น โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน ลดพิเศษ 10% (1 บูธ )
   

2.สิราพรรณ สมุนไพร
104/15 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร 08 7541 9359
ผู้ติดต่อ : คุณณัฐิสิณี พาณิชภัคโยธิน
จำหน่าย : ผลิตภัณฑ์ทำจากสมุนไพรธรรมชาติ ลดพิเศษ 15% (1 บูธ )

3.เครื่องเล่น MP3 และอุปกรณ์ USB
โทร
ผู้ติดต่อ :
จำหน่าย : เครื่องเล่น MP3 และอุปกรณ์ USB ลดพิเศษ (1 บูธ )
 
รายชื่อร้านอาหาร : จำนวน 28 ร้าน 28 บูธ (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)    

1.ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู(ตรอกซุง) บะหมี่เยาวราช
5/259 ม.วิงลดา หมู่ 23 ถ.ตำทรุ-บางพลี บางพลใหญ่ สมุทรปราการ
โทร 08 9201 3147
ผู้ติดต่อ : คุณภัทรกร เทพวรรณ์
จำหน่าย : ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู บะหมี่เกี๊ยว สูตรเยาวราช (1 บูธ )
 

2.กระเพาะปลา
199/17 ซ.ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี ข.บางกอกน้อย กทม.
โทร 08 9769 1951
ผู้ติดต่อ : คุณนันทวัน หน่อสัมฤทธิ์
จำหน่าย : กระเพาะปลา (1 บูธ )

3.Churros ขนมทอดสเปน

299 ถ.เทศบาลสาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กทม.
โทร 08 0096 5885 โทรสาร 0 2210 0766
ผู้ติดต่อ : คุณณัฏฐิทิเชฎฐ์ เป่าแตรสังข์
จำหน่าย : ขนมทอดสเปน (1 บูธ )
 

4.วิมลรัตน์ ปลาหมึกย่าง
52 บางซื่อ กทม.
โทร 08 7707 0376
ผู้ติดต่อ : คุณวิมลรัตน์ บุตรจรัล
จำหน่าย : ปลาหมึกย่าง บาบีคิว ( 1 บูธ )

5.พิศทาโกะยากิ-พิซซ่า

8/70 หมู่ 6 ต.อนุเสาวรีย์ อ.บางเขน กทม.
โทร 08 0288 5922
ผู้ติดต่อ : คุณสุขสม สารจันทร์
จำหน่าย :ทาโกะยากิ พิซซ่า (1 บูธ )

6.ณัฐชา น้ำปลาหวาน
2035/83 ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กทม.
โทร 08 0612 3636
ผู้ติดต่อ : คุณณัฐชา ปิยวัฒน์
จำหน่าย : มะม่วงน้ำปลาหวาน ลูกชุบ ขนมครกไข่นกกะทา ( 1 บูธ )

7.เพ็ญศรี ขนมจีน
54/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 บางซื่อ กทม.
โทร 08 0550 8414
ผู้ติดต่อ : คุณเพ็ญศรี ไพบูรณ์
จำหน่าย : ขนมจีน น้ำยา ทอดมัน เกี๊ยวทอด ( 1 บูธ )

8.สรรเพชญ หมูทอด
54 ร่วมใจ ถ.ประชาราษฎรสาย 1 บางซื่อ กทม.
โทร 08 5821 0216
ผู้ติดต่อ : คุณอัญทรัพย์ โพธิพันธ์
จำหน่าย : หมูทอด ไก่ทอด เนื่อทอด ข้าวเหนียว ( 1 บูธ )

9.ลูกชิ้นหมูย่าง เฉาก๋วยโบราณ กุ้ยช่ายทอด
โทร 08 6600 1718
ผู้ติดต่อ : คุณกนกวรรณ นิราศประชากุล
จำหน่าย : ลูกชิ้นหมูย่าง เฉาก๋วยโบราณ กุ้ยช่ายทอด ( 1 บูธ )

10.ไส้กรอกนายฮั่ง
38/1 บางซื่อ กทม.
ผู้ติดต่อ : คุณพนิดา โพธิ์ศรี
จำหน่าย : ไส้กรอกนายฮั่ง แหนมปลา ปอเปี๊ยะ ( 1 บูธ )

11.ดาวเรืองซูชิ
โทร 08 6982 1195
ผู้ติดต่อ : คุณดาวเรือง เพชรพงศ์
จำหน่าย : ซูชิ อาหารญี่ปุ่น ลูกชิ้นปลาทอด ( 1 บูธ )

12.Sweet by Cat
1/41 ม.1 ศุภาลัยออคิดปาร์ควัชรพล กทม. 10220
ผู้ติดต่อ : คุณบุณยาพร ศรีจิรพร
จำหน่าย : เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด โยเกริตสตอเบอรี่ กีวี่ปั่น สาคูนมสด ( 1 บูธ )

13.กาแฟโบราณ
2003/7 ถ.ประชาสงเคราะห์ ข.ดินแดง กทม.
โทร 0 2277 5984
ผู้ติดต่อ : คุณสัมพันธ์ เกียรติบุตร
จำหน่าย : กาแฟ ( 1 บูธ )

14.UMI ไอศกรีมนมสด
10/45 ซ.ส่องแสงตะวัน ข.ห้วยขวาง กทม.
ผู้ติดต่อ : คุณอรวรรณ กิจวัฒนานุสนธ์
จำหน่าย : ไอศกรีมนมสด 100% ไม่มีส่วนผสมของนมผง แคลเซียมสูง ( 1 บูธ )

15.ป้าตุ๊ โคนเห็ดหอมคั่วสมุนไพร
18/1124หมู่บ้านพระปิ่น 2 แขวงศาลาธรรมสงฆ์ ทวีวัฒนา กทม.
โทร 08 9812 7768
ผู้ติดต่อ : คุณสุวิมล ชูตรงกูร
จำหน่าย : โคนเห็ดหอมคั่วสมุนไพร คั่วกลิ้งเห็ดเห็ดสามอย่าง ( 1 บูธ )

16.น้ำตาลสด
34/247-8 ม.วังทอง แขวงสีกัน ข.ดอนเมือง กทม.
ผู้ติดต่อ : คุณวนิดา ตั้งวัฒนะตระกูล
จำหน่าย : น้ำตาลสด ( 1 บูธ )

17.K-Bub
13/7 ม.9 ต.บางโคลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทร 08 2441 2300
ผู้ติดต่อ : คุณมานพ พวงลัดดา
จำหน่าย : K-Bub ( 1 บูธ )

18. ยำมะม่วง ยำปลาดุกฟู ขนมเค้กนมสด
205/16 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ผู้ติดต่อ : คุณวรรณกาญจน์ เกตุบุตร
จำหน่าย : ยำมะม่วง ยำปลาดุกฟู ขนมเค้กนมสด ( 1 บูธ )

19. ร้านกล้วยปิ้งอบน้ำผึ้ง
114 ถ.แพรภูธร ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ.พระนคร กทม.
โทร 08 2251 8739
ผู้ติดต่อ : คุณสงวน ทับเปียม
จำหน่าย : กล้วยปิ้ง ( 1 บูธ )
 

20. ข้าวไข่เจียวหน้าต่างๆ ผัดผงกะหรี่ราดข้าว
134/27 รามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร 08 9143 9237
ผู้ติดต่อ : คุณกรมน พิบูลย์เกียรติกุล
จำหน่าย : ข้าวไข่เจียวหน้าต่างๆ ผัดผงกะหรี่ราดข้าว ( 1 บูธ )

21. เครื่องดื่มสมุนไพร+สาคูแคนตาลูป
134/27 รามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร 08 9143 9237
ผู้ติดต่อ : คุณกรมน พิบูลย์เกียรติกุล
จำหน่าย : เครื่องดื่มสมุนไพร+สาคูแคนตาลูป ( 1 บูธ )

22. เค้กเยอรมันนมสดแช่แข็ง
37/942 ม.พฤกษา13 คลอง 3 คลองหลวง ปทุมธานี
ผู้ติดต่อ : คุณจริยา ขำกุศล
จำหน่าย : เบเกอรี่ เค้ก ขนม ดยเกริส ขนมปังบ้านอุ๋ม ผลิตภัณฑ์สดไม่ใส่สารกันบูด ( 1 บูธ )

23. ข้าวยำไก่แซบ
67 ม.7 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทร 08 9669 4727
ผู้ติดต่อ : คุณดวงฤทัย ดิษฐบรรจง
จำหน่าย : ข้าวยำไก่ ( 1 บูธ )

24. ยำแหนมสดข้าวทอด ยำลูกชิ้นหมู
99/462 ลำลูกกา
โทร 08 2023 3885
ผู้ติดต่อ : คุณบุศรินทร์ เตี้ยเดี้ยะ
จำหน่าย : ยำแหนมสดข้าวทอด ยำลูกชิ้นหม ( 1 บูธ )

25. อาหาร ส้มตำ ปูม้า หอยดอง ตำฟ่า ข้าวโพดไข่เค็ม
131 ซ.บุญชูศรี ถ.ดินแดง พญาไท 10400
โทร 08 6059 4121
ผู้ติดต่อ : คุณไกรพล รำมะเวช
จำหน่าย : ส้มตำ ปูม้า หอยดอง ตำฟ่า ข้าวโพดไข่เค็ม ( 1 บูธ )

26. ซาลาเปาแฟนซี
24/226 ซ.มโนรมณ์ 5 ถ.หทัยราฎร์ 39 ข.คลองสามวา กทม. 10510
โทร 08 6211 9960
ผู้ติดต่อ : คุณนเรศ ชัยชุมพร
จำหน่าย : ซาลาเปารูปแฟนซี ( 1 บูธ )

27. มด-มอส แกงเลียงกุ้งสด
397 ซ.สีน้ำเงิน แขวงบางซื่อ ข.บางซื่อ กทม.
โทร 08 5950 5315
ผู้ติดต่อ : คุณรักษยา สาโท
จำหน่าย : แกงเลียงกุ้งสด อาหารเพื่อสุขภาพ ( 1 บูธ )

28. ร้านเฉาก๊วยเฮฮา
811/1 ซ.จรัญ 9 83 ถ.จรัญ บางอ้อ บางพลัด กทม.
โทร 08 5159 9965
ผู้ติดต่อ : คุณเพชรรัตน์ สุทธิโพธิ์
จำหน่าย : เฉาก๊วย หอม หวาน เหนียว นุ่ม อร่อย ( 1 บูธ )
     
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 2 มิถุนายน 2565 stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011