กำหนดการ

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
12:45-13:00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมกัน ณ ห้องประชุม K102
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
13:00-13:10 น. นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6 กล่าวรายงาน
13.10-13:20 น. ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
13.20-13.30 น. พิธีตัดริบบิ้นเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6 ร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และอาจารย์อาวุโส
  (เลี้ยงรับรองด้วยกาแฟสดจากร้าน Science Cafe และค็อกเทล จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.30-13.40 น. รศ.ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย เปิดการเสวนาพิเศษ
13:40-15:30 น. ฟังเสวนาพิเศษ "หลากหลายสไตล์ชีวิต กับอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ" โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย ดำเนินรายการโดย อาจารย์กิตติศักดิ์ ทศพร (ศิษย์เก่าภาควิชาชีวเคมี) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:00-18:00 น. การแสดง "ชมรมดนตรีสบายๆ" ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  (ณ เวทีเสวนากลางแจ้ง ลานตึกกลม)
 
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
12:00-13:00 น. เสวนาพิเศษ โดย คุณโสภน ฉิมจินดา พิธีกรรายการ "ล้อ เล่น โลก" สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย / เจ้าของรางวัลชนะเลิศในการประกวด Disability Film Awards 2008 (ณ เวทีเสวนากลางแจ้ง ลานตึกกลม) ดำเนินรายการโดย ดร. ระพี บุญเปลื้อง
 
16:00-18:00 น. การแสดง "ชมรมดนตรีสบายๆ" ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  (ณ เวทีเสวนากลางแจ้ง ลานตึกกลม)
   
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
12:00-13:00 น. เสวนาพิเศษ โดย คุณจรงค์ศักดิ์ รองเดช พิธีกรรายการ "ภัตตาคารบ้านทุ่ง" สถานีโทรทัศน์ช่องทีวีไทย / เจ้าของบริษัท คิดดี มุ่งทำดี จำกัด (ณ เวทีเสวนากลางแจ้ง ลานตึกกลม) คำเนินรายการโดย ดร. โสรยา จาตุรงคกุล
 
16:00-18:00 น. การแสดง "ชมรมดนตรีสบายๆ" ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  (ณ เวทีเสวนากลางแจ้ง ลานตึกกลม)
   
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
12:00-13:00 น. คณะนักแสดงจากละครเวทีมิวสิคัล "เพียงเธอ" (ผลงานละครเพลงโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ) โชว์เสียงเพลงประกอบละคร ณ เวทีกลางแจ้ง ลานตึกกลม และจำหน่าย CD บทเพลง 25 บทเพลง จากละครเวทีเพียงเธอ ดำเนินรายการโดย ดร. ระพี บุญเปลื้อง
  พิธีมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมละครเวที ของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:00 น. พิธีมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของ "ชมรมดนตรีสบายๆ" โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
16:00-18:00 น. การแสดง "ชมรมดนตรีสบายๆ" ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  (ณ เวทีเสวนากลางแจ้ง ลานตึกกลม)
   
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 2 มิถุนายน 2565 stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011