เสวนาวาไรตี้

Responsive image

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น.
ตอน Cyberbullying ภัยร้ายยุคดิจิทัล”
วิทยากรรับเชิญ ผศ. ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สังคมออนไลน์สามารถย่อโลกให้เล็กลง เชื่อมต่อทุกคนได้เพียงเสี้ยววินาที ถ้าเรารู้จักใช้สื่อออนไลน์ในทางดีก็จะเกิดผลดีกับชีวิต แต่หากนำมาเป็นเครื่องมือใช้ทำร้ายผู้คน ก็จะเป็นโทษมหันต์ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อผ่านการเขียน ข้อความ เสียง คลิป หรือภาพถ่าย ทำให้เกิด “Cyberbullying” หรือการรังแกผ่านโลกออนไลน์ ทำให้ผู้ที่ถูกรังแกเสียสุขภาพจิต สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า และอาจยกระดับความรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตาย เชื่อแน่ว่าคงมีหลายคนเคยผ่านสถานการณ์กลั่นแกล้งคนอื่น หรือถูกคนอื่นกลั่นแกล้ง ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

ระดับความรุนแรงของพฤติกรรมการกลั่นแกล้งได้ทวีคูณมากขึ้นกว่าในอดีต จากข้อมูลกรมสุขภาพจิตซึ่งเผยแพร่เมื่อปี 2561 ระบุว่าเด็กนักเรียนโดนกลั่นแกล้งในโรงเรียนถึง 600,000 คน เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนแล้วเท่ากับประมาณ 40% ถือเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากระดับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นแล้ววิธีการกลั่นแกล้งก็เปลี่ยนไปจากในอดีต สื่อออนไลน์ เข้ามามีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งของคนในยุคปัจจุบัน สำหรับในประเทศไทย พบว่า กลุ่มเยาวชนมากกว่าร้อยละ 50 มีพฤติกรรมกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร์และคุกคามผู้อื่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปัญหานี้เราจะจัดการอย่างไร หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังถูกกลั่นแกล้ง จะรับมืออย่างไร ร่วมสนทนากับ ผศ. ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ จาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กับปัญหา Cyberbullying ภัยร้ายยุคดิจิทัล” บนเวทีเสวนาวาไรตี้ วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรมตึกกลม เวลา 12.00-13.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ระพี บุญเปลื้อง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตตร์

ดร.ระพี บุญเปลื้อง หรือ อาจารย์เต้ จากภาควิชาชีววิทยา อาจารย์ที่เป็นที่รักของลูกศิษย์และทุกคนที่ได้ใกล้ชิด มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา

อาจารย์เต้เป็นนักกิจกรรมตัวยง บ่อยครั้งที่เราเห็นอาจารย์กับบทบาทของพิธีกรประจำคณะฯ ซึ่งฝีไม้ลายมือการดำเนินรายการ ลูกล่อลูกชนเข้าขั้นมืออาชีพ โดยเฉพาะลีลาการสัมภาษณ์ที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการระดับชั้นนำของประเทศและของโลก รวมทั้งดาราและคนดังในวงการบันเทิง นอกจากนี้อาจารย์เต้ยังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ Mahidol Kids และรายการอื่น ๆ ทาง Mahidol Channel

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 2 มกราคม 2563
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th