ข่าว มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

“แบ่งกันอ่าน” พื้นที่สำหรับนักอ่านแชร์หนังสือร่วมกัน

เผยแพร่ 6 มกราคม 2563

Responsive image

หนังสือที่อ่านจบแล้วกองพะเนิน ไม่รู้จะทำอย่างไร เล่มใหม่ก็อยากอ่าน “มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์” เปิดพื้นที่สำหรับแบ่งปันและแลกเปลี่ยนหนังสือ ปล่อยหนังสือเก่า ได้หนังสือใหม่ พร้อมมิตรภาพ แบบไม่เสียสตางค์


หนังสือแจกฟรีสำหรับผู้ร่วมงาน ในบุ๊คแฟร์ครั้งที่ผ่านมา

นอกจากจะได้เลือกซื้อหนังสือมากมายภายในงานแล้ว มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 ยังจัดเตรียมพื้นที่ให้นักอ่านนำหนังสือของตนมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับเพื่อนนักอ่านได้อย่างเสรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการประหยัดเงินในการซื้อหนังสือ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือที่สนใจ และยังได้มิตรภาพที่เกิดจากการแบ่งปัน

การจัดงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ผ่านมา คณะผู้จัดงาน (งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข) ได้จัดเตรียมหนังสือและนิตยสารจำนวนหนึ่งมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดีมีคุรภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นการนำหนังสือที่ได้รับบริจาคมาส่งต่อให้ผู้ที่สนใจ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่ต้องการเผยแพร่และนำหนังสือที่มอบให้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การจัดงานในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานจึงขยายกิจกรรมในชื่อ “แบ่งกันอ่าน” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการแบ้งปันหนังสือดี ๆ สู่เพื่อนนักอ่านท่านอื่น ๆ โดยได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับแบ่งปันบริเวณลานกิจกรรม ตึกกลม ใกล้กับบูธประชาสัมพันธ์ ท่านที่สนใจสามารถเข้ามาเลือกหนังสือได้ตามอัธยาศัยและไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดตามกฎ-กติกาของกิจกรรมได้ที่ กิจกรรมภายในงาน

book_share

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 7 มกราคม 2563
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th