แนะนำหนังสือเล่มโปรด

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือเล่มโปรดคือ.. ไผ่แดง แต่งโดย มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

จริงๆแล้วมีหนังสือเล่มโปรดหลายเล่มมาก ขึ้นอยู่กับช่วงของวัย ช่วงที่เป็นวัยรุ่นเป็นช่วงที่ได้อ่านหนังสือมากที่สุด ปกติจะไม่ชอบอ่านหนังสือซ้ำ เล่มไหนที่อ่านซ้ำจะจัดว่าเป็นเล่มที่ชอบมาก ซึ่งมีเพียงไม่กี่เล่ม (Harry Porter 7 เล่มก็อยู่ในบรรดาเล่มที่อ่านซ้ำด้วย) แต่จนถึงปัจจุบัน “ไผ่แดง” จัดเป็นหนังสือที่อ่านซ้ำมากที่สุด อย่างน้อย 5 รอบแล้ว

“ไผ่แดง” เป็นเรื่องที่สะท้อนความคิดของคนในชุมชนไทยเมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่แล้ว ผ่านความคิดของตัวละครหลักคือสมภารกร่าง โดยมีนายแกว่นเป็นคู่ขัดให้เนื้อเรื่องสนุกขึ้น นายแกว่นไม่ใช่คนเลว เป็นคนดีคนหนึ่งที่ชอบลัทธิคอมมูนิสต์ แต่ก็ไม่ใช่คอมมูนิสต์ hardcore เพียงแค่นายแกว่นเป็นคนที่รักความยุติธรรมและชอบเป็นผู้นำคน เนื้อเรื่องของหนังสือเป็นตอนๆ แต่ละตอนก็มีปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาในชุมชน ตัวละครแต่ละตัวก็ตอบสนองปัญหา หรือเหตุการณ์เหล่านี้ต่างกันไป ตามบทบาทหน้าที่ ความรู้ ประสบการณ์ หรือความเชื่อมั่น โดยท่านสมภารจะตรวจสอบความคิดของท่านกับพระประธานในโบสถ์

ต้องลองอ่านดูเอง สนุกดีค่ะ แต่เด็กรุ่นใหม่อาจไม่ค่อยชอบ เพราะฉากของเรื่องอาจจะย้อนยุคมาก เราจะเห็นได้ว่าเรื่องบางเรื่องไม่ได้มีเหตุอะไรใหญ่โตเลย เพียงแค่ได้ยินข่าวมาไม่ครบถ้วน หรือคิดต่อไปเองจนใหญ่โต หรือพูดต่อเหตุการณ์บางเหตุการณ์จนเรื่องเป็นเรื่องขึ้นมา บางเรื่องก็เกิดจากการที่คนมีทิฐิมานะจนเกินไป

ได้ข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้เยอะค่ะ ทำให้เห็นว่าคนต่างคนจะมีมุมมองปัญหาเดียวกันที่ต่างกันออกไป บางครั้งก็บอกไม่ได้ว่าวิธีคิดแบบใดที่ถูก ควรจะยอมรับความคิดซึ่งกัน ถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน ทำให้เห็นว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ เวลารับรู้ถึงปัญหาอย่าเพิ่งด่วนสรุปเรื่อง ควรซักถามถึงที่มาที่ไปให้แน่นอนก่อน และทำให้คิดถึงวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนด้วย


คิดอย่างไรเกี่ยวกับงานวิจัยที่บอกว่า คนไทยอ่านหนังสือน้อย
เยาวชนควรอ่านหนังสือ ในรูปแบบไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นในรูป electronic หรือกระดาษ หนังสือช่วยทำให้เราได้ความรู้ทางวิชาการ บันเทิง เรียนรู้ความคิด มุมมองของคนอื่น ถ้าเราไม่อ่านก็เหมือนสมองเราไม่มีข้อมูล ทำให้คิดอะไรให้รอบคอบเฉียบแหลมได้ลำบาก


ถ้าจะให้แนะนำหนังสือให้ชาว MUSC อ่าน จะแนะนำเล่มใด

The Double Helix โดย James D. Watson ชาว MUSC ที่ส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์น่าจะชอบ จะได้เห็นว่า เวลานักวิจัยกำลังจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นแค่ไหน สนุกอย่างไร การที่ Watson ได้ถกความคิดกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันสนุกอย่างไร สำหรับนักวิทยาศาสตร์ระดับพวกเราที่ MUSC ถึงแม้เราจะทำงานเล็กๆในห้อง lab เล็กๆของเราก็สามารถมีความสนุก มันส์ เหมือนในหนังสือเล่มนี้ได้ค่ะ