แนะนำหนังสือเล่มโปรด (My Favorite Book)


แนะนำ "หนังสือเล่มโปรด" ของท่าน โดยบรรยายพอสังเขปถึงเรื่องย่อและความประทับใจ
คำบรรยายของผู้ร่วมกิจกรรมที่โดนใจกรรมการ จะได้รับหนังสือที่ระลึก อภินันทนาการจาก บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
และศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

หน้า 1 | 2 | 3

หนังสือเล่มโปรดของคณบดี

ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือเล่มโปรดในดวงใจ บ้านเล็กในป่าใหญ่

ศ.ดร. ชโลบล อยู่สุข

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะ ต้องอ่านทุกวัน

       

ศ.ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ

ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นคนที่อ่านหนังสือหลายประเภทมาก ชอบอ่านมาแต่เด็ก

ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชอบ "ไผ่แดง" ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

       

ผศ.ดร. ศรีสุดา วรามิตร

รองคณบดีฝ่ายคลัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือเล่มโปรด "Daddy-Long-Leg" by Jean Webster

รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน และ โดเรม่อน

       

ศ.นพ. นรัตถพล เจริญพันธ

ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นวนิยายเรื่อง Deception Point
ของ Dan Brown

ผศ.ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผมชอบหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับ
รัตนโกสินทร์ สี่แผ่นดิน เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก

       

ดร. ระพี บุญเปลื้อง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสุขของกะทิ และ Da Vinci Code

ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล

ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เล่มที่ชอบนะคะ เรื่อง "คู่กันนิรันดร"

       

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน

ผศ.ดร. สมคิด อมรสมานกุล

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา /
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แปดเทพอสูรมังกรฟ้า

       

รศ.ดร. เทวัญ จันทร์วิไลศ

อาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยา

คิดให้ได้ ขายให้ดี What’s the big idea?
แต่งโดย : โธมัส เอช ดาเวนพอร์ต, ลอเรนซ์ พรูแซค และ เอช เจมส์ วิลสัน
ผู้แปล: เทวัญ จันทร์วิไลศรี

รศ.ดร. พลังพล คงเสรี

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

All I Need to Know I Learned in Kindergarten

       

รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผมชอบ "Success is a choice: Ten steps to overachieving in business and life"

ผศ.ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท

อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เล่มที่ผมชอบคือ Joy of Living
เขียนโดย ท่าน Yongey Mingyur Rinpoche

       

ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือที่เปลี่ยนชีวิตของผม The Winemaker’s Dance

ดร.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามก๊ก, the Tipping Point
และแฮร์รี่ พ็อตเตอร์

       

ดร.ไกร มีมล

อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

"Endless forms Most Beautiful :
ลวดลายสีสัน มหัศจรรย์วิวัฒนาการชีวิต"

พญ. ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย

อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือเล่มโปรดนะคะ คือ "My Stroke of Insight"

       

 

หน้า 1 | 2 | 3