แนะนำหนังสือเล่มโปรด (My Favorite Book)


แนะนำ "หนังสือเล่มโปรด" ของท่าน โดยบรรยายพอสังเขปถึงเรื่องย่อและความประทับใจ
คำบรรยายของผู้ร่วมกิจกรรมที่โดนใจกรรมการ จะได้รับหนังสือที่ระลึก อภินันทนาการจาก บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
และศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

หน้า 1 | 2 | 3

ผศ.ดร. สมชาย เชื้อวัชรินทร์

อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชอบอ่านหนังสือของท่านพุทธทาส ชอบ “คู่มือมนุษย์”

นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง

อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแนะนำหนังสือในดวงใจซักหนึ่งเล่มนะครับ
"ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคน"

       

ผศ.ดร. ชุติมา เจียรพินิจนันท์

อาจารย์ ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ของขวัญวันวาน ของ ว.วินิจฉัยกุล

ดร. อารดา ชัยยานุรักษ์กุล

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เล่มที่อยากจะแนะนำก็คือ "เข็มทิศชีวิต"
และ “เดอะ ซีเคร็ต”

       

ดร. ณัฐพล อ่อนปาน 

อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Evolutionary Analysis (3rd edition)
แต่งโดย : Scott Freeman และ Jon C. Herron

ดร. ฐิตินันท์ สำราญวานิช

อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Men Are from Mars, Women Are from Venus: A Practical Guide for Improving Communication and Getting What You Want in Your Relationships.”
แต่งโดย :John Gray

       
 

รศ.ดร. ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือเล่มโปรดคือเรื่อง “สี่แผ่นดิน” งานเขียนของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 

ดร. นิสา ปฏิการมณฑล

อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เจ้าชายน้อย..."สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยตา"

       

เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

นักเอกสารสนเทศ / หน่วยสารสนเทศงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Fifty Shades of Grey ... นิยายรักอีโรติกหรือโศกนาฏกรรม

วรัษยา สุนทรศารทูล

หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือ เศรษฐศาสตร์นักกิน (An Economist Gets Lunch) ผลงานของ Tyler Cowen

       

อภิชัย อารยะเจริญชัย

บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ช่วงนี้สนใจเรื่องของประเทศพม่า เลยตามอ่านหนังสือประวัติศาสตร์พม่าอยู่หลายเล่ม ที่ชอบๆ เช่น พม่าเสียเมือง, พม่ารบไทย, ประวัติศาสตร์พม่า และ ราชันผู้พลัดแผ่นดิน

สมภพ แสนสมบูรณ์สุข

บรรณารักษ์ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข /
หัวหน้าหน่วยทรัพยากรห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความตาย คือ ผงธุลี” และ “Heavier Than Heaven: A Biography of Kurt Cobain

       

ครรชิต บุญเรือง

บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

หนังสือเล่มโปรดของผมคือ“ทำชีวิตให้ดีและมีสุข” เขียนโดย ดร.สนอง วรอุไร

ดวงพร โพธิ์บุตร

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

หนังสือ  เหตุผลโลกกลม
โดย ดำรงค์ พิณคุณ

       

กนกพร งามสว่างรุ่งโรจน

บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

หนังสือเรื่อง “โมโม่” (Momo) ของ มิชาเอ็ล เอ็นเด้ (Michael Ende)

เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์

บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

หนังสือเล่มโปรด "Silver Lining Playbook"

       

อริศรา เฉิดมนูเสถียร

นักเอกสารสนเทศ
(งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)

"นารูโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ"

โยธิน จูประสงค์

นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือเล่มโปรด "Charlotte's Web แมงมุมเพื่อนรัก"

       

สุกัญญา พึ่งพงศ์

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือที่ชอบคือ "หัวขโมยแห่งบารามอส"

สาวิตรี สีตาล

นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือนิยายเรื่อง “ปฏิกิริยาค้นหารัก” และ “เก้าอี้ไม้ไผ่” ของ คุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ

       

 

หน้า 1 | 2 | 3