กำหนดการ

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

11:00-11:10 น.

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกัน ณ ลานกิจกรรมตึกกลม

11:10-11:20 น.

นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 กล่าวรายงาน

11.20-11:30 น.

ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

11.30-11.50 น.

พิธีตัดริบบิ้นเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 โดยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์อาวุโส

(เลี้ยงรับรองด้วยอาหารกลางวันและน้ำสมุนไพร)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12:00-13:00 น.

เสวนาพิเศษ "ดราม่า ข่าว ลือ... กับคน Gen Me"
โดย คุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ (จอห์น วิญญู) และ คุณณัฐพงศ์ เทียนดี (พ่อหมอ) สองผู้ดำเนินรายการจาก SpokeDark TV
ดำเนินรายการโดย ดร. ระพี บุญเปลื้อง

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

12:00-13:00 น.

เสวนาพิเศษ "เมื่อนักวิทย์...คิดจะเขียน"
โดย ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์

วันพฤทัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

12:00-13:00 น.

เสวนาพิเศษ "Science Idol"
โดย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินัจฉัยทางชีวภาพ และ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ดำเนินรายการโดย ดร. ระพี บุญเปลื้อง

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

12:00-13:00 น.

เสวนาพิเศษ "ธรรมะ...ทำเงิน"
โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดำเนินรายการโดย ดร. ระพี บุญเปลื้อง