แนะนำหนังสือเล่มโปรด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วรามิตร

รองคณบดีฝ่ายคลัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  หนังสือเล่มโปรด  "Daddy-Long-Leg"
by Jean Webster

หนังสือเล่มนี้ดำเนินเรื่องในลักษณะจดหมาย เขียนโดยเด็กสาวที่อยู่บ้านเด็กกำพร้าชื่อ Judy ถึงคนที่รับอุปการะแต่ไม่เคยพบกันเลย Judy ได้เห็นแต่เงารูปร่างขายาวของคุณพ่ออุปถัมภ์เท่านั้น จึงเรียก Daddy long legs ในจดหมายมีรูปวาดลายเส้นของ Judy ด้วย น่ารักมาก

ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกจากห้องสมุดประชาชน ที่ Lund, Sweden เป็นครั้งแรกที่ไปอยู่ต่างประเทศ ไม่เคยต้องรับผิดชอบกับตัวเอง และเหงามาก เลยอยากได้หนังสืออ่านที่ไม่ทำให้เครียดเพิ่มขึ้น

เล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่าย น่ารักทั้งเนื้อเรื่องและรูปประกอบ ตอนหลังซื้อมาเป็นของตัวเอง ได้อ่านอีกหลายครั้ง และให้ใครๆยืมอ่าน จนมันหลงไปอยู่ที่ไหนแล้วหาไม่พบอีกเลย แต่ก็ยังอยากอ่านอีก