ข่าว มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

เปิดจุดห่อปก DIY ด้วยกระดาษฟรี มุ่งลดการใช้ปกพลาสติก

เผยแพร่ 3 มกราคม 2563

Responsive image

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 ยกเลิกบริการห่อปกพลาสติก หันมาใช้กระดาษทดแทน เปิดจุดห่อปกด้วยกระดาษฟรี พร้อมสาธิตขั้นตอน มุ่งส่งเสริมการลดปริมาณขยะพลาสติก


คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์

ในแต่ละปี ธุรกิจหนังสือใช้ปกพลาสติกให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนมาก แม้จะเป็นการช่วยถนอมหนังสือ แต่เมื่อมองผลในระยะยาวจะก่อให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมหาศาล ซึ่งในงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ผ่านมา จะมีจุดบริการรับห่อปกหนังสือด้วยพลาสติก และได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อย

การจัดงานบุ๊คแฟร์ในครั้งนี้ได้รับนโยบายจากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม (อ่านเพิ่มเติม: มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ เน้นกิจกรรมรักษ์โลก ลดขยะพลาสติก) คณะกรรมการจัดงานจึงงดให้บริการห่อปกหนังสือด้วยพลาสติก และหันมาเพิ่มกิจกรรมการห่อปกด้วยกระดาษแทน คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการออกร้าน กิจกรรมภายในงาน และการเงิน ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 

“มีนักอ่านจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการใช้ปกพลาสติกเป็นการรักษาสภาพหนังสือที่ดี แต่เราสามารถใช้กระดาษทดแทนได้เช่นกัน และยังเป็นการลดการใช้พลาสติกอีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะผู้จัดงานพยายามนำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักอ่าน ภายในงานเราจึงจัดจุดบริการห่อปกด้วยกระดาษซึ่งให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีเจ้าหน้าที่สาธิตวิธีการห่อปกอย่างง่าย ๆ สามารถนำกลับไปทำเองได้ด้วย เราคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากนักอ่านเป็นอย่างดี”

นักอ่านที่สนใจสามารถนำหนังสือที่ซื้อจากภายในงานมาห่อปกได้ฟรี ณ บริเวณจุดบริการใกล้บูธประชาสัมพันธ์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.

ห่อปกหนังสือ

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 7 มกราคม 2563
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th