นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

จำนวนผู้เข้าชม นิทรรศการออนไลน์