เสวนานักคิด นักเขียน และนักอ่าน

พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554   เวลา 12.00-13.00 น
 ณ เวทีเสวนากลางแจ้ง ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
พบกับ คุณจรงค์ศักดิ์ รองเดช
พิธีกรรายการ "ภัตตาคารบ้านทุ่ง" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.05 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่องทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ผลิตโดย บริษัท คิดดี มุ่งทำดี จำกัด
 
 
ดำเนินรายการโดย .. ดร. โสรยา จาตุรงคกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณสตังค์ บ้านทุ่ง หรือ คุณจรงค์ศักดิ์ รองเดช เจ้าของบริษัท คิดดี มุ่งทำดี จำกัด ผู้ผลิตและพิธีกรแห่งรายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง ออกอากาศทางทีวีไทย เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในแต่ละท้องถิ่นผ่านเรื่องราวของอาหาร ค้นหาแหล่งที่มาของอาหารเลิศรสที่มีอยู่ทุกทิศทั่วไทย เพื่อนำมาเข้าครัวปรุงเป็นอาหารหลากหลายเมนูที่สุดแสนจะน่ารับประทาน ในแบบฉบับพื้นบ้านภายใต้สโลแกนว่า “รายการที่มุ่งส่งเสริมความรู้ เคียงคู่กับความอร่อย” หลายๆ ตอนที่ดูแล้วสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมๆ กันอาทิ หน่อกะลา จากเกาะเกร็ด หน่อไม้ไผ่นวลของดีเมืองอุทัยธานี ชะอมจากปราจีนบุรี และยังมีอีกหลายเมนูยอดฮิตที่เป็นของดีประจำจังหวัดมาให้ติดตาม

ก่อนหน้านี้คุณสตังค์เคยเป็นช่างภาพสารคดีโทรทัศน์ ครีเอทีฟและช่างภาพสารคดี รายการกบนอกกะลา และรายการคนค้นคน พิธีกรรับเชิญรายการครอบครัวเดียวกัน ทางช่องทีวีไทย ผลิตสารคดีชุดมากมาย เช่น

  • ผลิตสารคดีโครงการภาวะชุมชนเป็นสุข (ภาคเหนือตอนล่าง) ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการทำ การเกษตร หันกลับมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ และการทำการเกษตรแบบผสมผสาน การทำการเกษตรแบบรื้อฟื้นวัฒนธรรมดั้งเดิม
  • ผลิตสารคดีโครงการวิ่งมาราธอนกฐินปลอดเหล้าเข้าพรรษา (องค์กรงดเหล้า) เป็นการกระตุ้นให้คน ในสังคมหันกลับมาใส่ใจกับประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่ควรจะปลอดจากอบายมุขของมึนเมาต่างๆ และมุ่งเสริมสร้างให้ผู้คนที่ใส่ใจกับการออกกำลังกายโดยการใช้การวิ่งเป็นสื่อในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น
  • ผลิตสารคดีโครงการพื้นที่สีเขียว (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ที่มุ่งเน้นให้เกิดพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการขยายตัวของชุมชนเมือง ได้รับรู้วิธีการจัดการและวางผังเมือง หรือ พัฒนาให้เกิดพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแหล่งอากาศที่บริสุทธิ์ของผู้คนในสังคมเมืองต่อไป
  • ผลิตสารคดีโครงการปรับเจตคติสังคมเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นให้คนในสังคมเกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจและให้โอกาสต่อผู้ที่เคยพลั้งพลาดหลงผิดข้องแวะ กับยาเสพติดในอดีตแต่สามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดกลับมาใช้ชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เพื่อให้ผู้คนเหล่านั้ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง เพราะบุคคลเหล่านั้นมีศักยภาพในการที่จะกลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างมากมาย ถ้าเราเปิดโอกาสให้พวกเขาอย่างแท้จริง
  • ผลิตสารคดีโครงการเลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก (มูลนิธิเพื่อนหญิง) ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทำความเข้าใจ เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากเหล้า ให้ผู้ชายได้รับรู้ถึงปัญหา และกล้าที่จะออกมายอมรับเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดื่ม เริ่มตั้งแต่การลด ละ เลิก และเพื่อให้ผู้หญิงมีที่ปรึกษา รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัวให้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นดังเดิม
  • โครงการผลิตนิตยสารสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อ “ขาสั้น คอซอง” โดยมีแนวคิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบที่ไม่มีสินค้าฟุ่มเฟือย และไม่มีภาพโป๊เปลือย อันจะเป็นสิ่งขัดขวางกระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน

โครงการในอนาคต
1. โครงการให้หนูอิ่มท้อง ให้น้องเต็มอิ่ม
2. ผลิตนิตยสารเพื่อแจกฟรีสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา ภายใต้ชื่อนิตยสาร “ประถม ก. กา”
3. ผลิตนิตยสารเพื่อจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์สำหรับเด็กวัยมัธยมศึกษา ภายใต้ชื่อนิตยสาร “ขาสั้น คอซอง” พร้อมทั้งจัดตั้งเป็นกองทุน “ขาสั้น คอซอง” ในโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร
4. ผลิตนิตยสารเพื่อจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์สำหรับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อนิตยสาร “ปัญญาชน”
5. ผลิตนิตยสารเพื่อจำหน่ายสำหรับประชาชนทั่วไป ภายใต้ชื่อนิตยสาร “THE DOOR” ตาม สโลแกนที่ว่า “เมื่อประตูมหาวิทยาลัยปิด ประตูชีวิตก็เปิด”
6. ผลิตภาพยนต์ ภายใต้ชื่อเรื่อง “ขาสั้น คอซอง”

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 2 มิถุนายน 2565 stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011