สิ่งพิมพ์มาใหม่: New Resources Releases Blog

NSM Science Magazine: ฉบับที่ 207

NSM Science Magazine: ฉบับที่ 207 เรื่องจากปก “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า: Rama 9 Museum” NSM พาท่านไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์ด้านระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติของไทยและของโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย และใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ติดตามอ่านได้ที่มุมวารสาร ชั้นสาม ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สารคดี: กันยายน 2562

สารคดี: กันยายน 2562 เรื่องจากปก “ของฝากจากมิชชันนารี 350 ปี คาทอลิกสยาม” มิชชันนารีเข้าสู่แผ่นดินสนามเมื่อกว่า 500 ปี และสถาปนามิสซังสยามเมื่อ พ.ศ. 2212 เพื่อเผยแพร่คริสต์ศาสนาในดินแดนนี้ ผลพวงจากเงื่อนไขทางสังคม การเมือง ทำให้หลายสิ่งยังส่งผลสืบเนื่องกับสังคมไทยมาถึงปัจจุบัน คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ติดตามอ่านได้ที่มุมวารสาร ชั้นสาม ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข