สิ่งพิมพ์มาใหม่: New Resources Releases Blog

National Geographic: พฤศจิกายน 2561

National Geographic: พฤศจิกายน 2561 เรื่องจากปก “อนาคตของอาหาร” ในอนาคต สิ่งที่เรากินจะมีหน้าตาอย่างไร เราอาจต้องพึ่งพาแหล่งอาหารใหม่ เช่น แมลง วัชพืช สาหร่าย เพื่อเลี้ยงดูประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น เด่นในฉบับ – ตรวจจับชีพจรของดาวแดง – โลกที่ไม่มีวันหวนคืน – ฤาประวัติศาสตร์จะจมบาดาล คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ติดตามอ่านได้ที่ มุมนิตยสารน่าอ่าน ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

AUTHOR :  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์ CALL NO :  Q183.T5.M3 ม246ห 2561 cop.1-2 IMPRINT :   กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 หนังสือ “6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561