สิ่งพิมพ์มาใหม่: New Resources Releases Blog

National Geographic: กรกฎาคม 2561

National Geographic: กรกฎาคม 2561 เรื่องจากปก “เร็วขึ้น เก่งขั้น แข็งแกร่งขึ้น” วิทยาศาสตร์จะช่วยผลักดันขีดจำกัดสมรรถภาพทางร่างกายของทนุษย์ไปได้ไกลแค่ไหน เด่นในฉบับ – อาณานิคมที่สาบสูญ – อัญมณีกลางแดนพิสุทธิ์ในรัสเซีย – พลังงานสะอาดในเหมืองถ่านหิน คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ติดตามอ่านได้ที่ มุมนิตยสารน่าอ่าน ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

SCIENCE ILLUSTRATED: July 2018

SCIENCE ILLUSTRATED: July 2018 เรื่องจากปก “หาวิธีรักษามะเร็งอย่างไร” มีวิธีรักษามะเร็งมากมาย แต่หลายครั้งก็พบกับความล้มเหลว นักวิทยาศาสตร์จึงกำลังค้นหาวิธีต่อสู้กับมะเร็งให้ลึกไปถึงต้นตอ เด่นในฉบับ – สัตว์อัจฉริยะเอาชนะดินแดนน้ำแข็งสุดกันดาร – ดอกไม้ดอกเล็ก ปูทางให้มวลมนุษย์ – ภาพสมบูรณ์ของพิภพต่างดาว คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ติดตามอ่านได้ที่ มุมนิตยสารน่าอ่าน ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ความน่าจะเป็น = Probability

AUTHOR :  อัชฌา อระวีพร CALL NO :  QA273 อ519ค 2561 IMPRINT :   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หนังสือ “ความน่าจะเป็น” เป็นหนังสือที่ครอบคลุมหลักการของความน่าจะเป็นตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทฤษฎีที่สำคัญในวิชาทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของเซต เทคนิคการนับและการหาค่าความน่าจะเป็น รวมถึงการประมาณค่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข การ

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน = Immunology concepts

AUTHOR :  กาญจนา อู่สุวรรณทิม CALL NO :  QW504 ก454ห 2560 IMPRINT :   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะของเซลล์ที่ทำงานร่วมกัน ในระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการทำงานของเซลล์ในร่างกายที่ประกอบด้วยระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดและภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะซึ่งตอบสนองและป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาทำลาย

เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ

AUTHOR :  สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ CALL NO :  LB1050 ส221ท 2560 IMPRINT :   พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 ตำราเรื่อง เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ-เล่มนี้ นำเสนอความรู้ทางกว้าง-เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่เชี่ยวชาญการอ่านงานเขียนวิชาการได้รู้จักและสัมผัสงานเขียนวิชาการประเภทต่างๆ ที่สำคัญ โดยแนะแนวทางการอ่าน พร้อมทั้งเสนอตัวอย่างการอ่านไว้อย่างแน่ชัด