จากประสาทกายวิภาคสู่ประสาทวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน และการต่อเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และแอนดรอยด์ในอนาคต

You may also like...