Tagged: สเปน

Survivor สเปน

AUTHOR :  ลลนา โอภากุล CALL NO :  DP43.2 ล144s 2557 IMPRINT :   กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2557 หนังสือสอนภาษาเชิงท่องเที่ยว ชุด Survivor รู้ไว้ไปไหนก็รอด เป็นหนังสือสอนภาษาแนวใหม่ ที่อ่านง่าย และใช้ได้จริง เพียงปลายนิ้วสัมผัส เมื่อคนไทยเกิดความสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเพียงชี้ลงไปในคำศัพท์และรูปภาพที่ต้องการสื่อกับคนสเปน เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาสเปน แต่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว เรียนต่อ หรือไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสเปนเป็นครั้งแรกๆ