Tagged: อินเดีย

อินเดียไม่เคยเปลี่ยน เราต่างหากที่ต้องเปลี่ยน

AUTHOR :  เกศรินทร์ ล้ำ CALL NO :  DS414.2 ก773อ 2560 IMPRINT :   กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2560 เกศรินทร์ ล้ำ ก๊อปปี้ไรเตอร์สุดเนิร์ด ก็เป็นคนหนึ่งที่อยากไปอินเดียมากพอๆ กับที่ไม่อยากไปอินเดีย แต่เธอเลือกวิธีการไปเที่ยวแบบเพลย์เซฟสุดๆ ด้วยการเช่าทั้งคนขับรถและรถ เพื่อสนองนี้ดตัวเอง ให้รถพาเที่ยวทั่วราชสถาน ตั้งแต่อัคระ ชัยปุระ พุชคาร์ จิตตอร์กาห์ อุไดปูร์ รานัคปูร์ จอดห์ปูร์ จัยซาลแมร์ บิคาแนร์...