เกจซูเปอร์กราวิตีกับโฮโลกราฟี AdS/CFT

You may also like...