ฉันฟังไม่เข้าใจ หรือเธอพูดไม่เข้าใจ

You may also like...