Tagged: การวางแผนเชิงกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน

CALL NO              HD61 ก459 2562 AUTHOR              – IMPRINT               กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562

เล่นให้ชนะ

CALL NO  :  HD30.28 ล266ล 2558 AUTHOR  :  ลาฟลีย์, เอ. จี. IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : เบรนสตอร์ม, 2558   นี่คือกลยุทธ์สำหรับบริษัท องค์กร หน่วยงาน สินค้า และทีม ที่ต้องการชัยชนะในตลาดของคุณ หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีที่ผู้นำในองค์กรทุกขนาดสามารถนำไปใช้กำหนดทิศทาง การดำเนินงานได้ ด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญคือ จะเล่นที่ใด และทำอย่างไรจึงจะชนะ กลยุทธ์ไม่ได้ซับซ้อน แต่ว่ามันยาก ยากเพราะมันบังคับให้ผู้คนและองค์กรกำหนดตัวเลือกในอนาคต ซึ่งบางเรื่อง บางเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นในบริษัทโดยส่วนใหญ่...