นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ESC) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ESC) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา คัดเลือกหนังสือจากศูนย์รับบริจาคฯ เตรียมส่งต่อให้โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ พร้อมกับเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ศึกษาการบริการยืม-คืนหนังสือ และการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย