บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด (TVSCENE)

บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด บริจาคหนังสือ

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด (TVSCENE) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มอบหนังสือนวนิยายสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย