นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบหนังสือ

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบหนังสือเรียนและหนังสือเตรียมสอบ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย