กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหนังสือ

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ได้มอบหนังสือเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย