บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด

 

บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด บริจาคหนังสือ

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย