บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้มอบหนังสือจากโครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2561 “แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย