ครั้งที่ 30/2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม ให้แก่มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เพื่อสนับสนุนโครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น” 84 รร. ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาค ห้องสมุดทั้งหมด 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดป่าแดง จังหวัดพิจิตร, โรงเรียนบ้านหนองปลามัน, โรงเรียนวัดทรายมูล, โรงเรียนบ้านน้ำริน และโรงเรียนบ้านป่าติ้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป