สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหนังสือตำราเรียน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หนังสือภาษาอังกฤษ และพ็อกเก็ตบุ๊ก แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย