มหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับบริจาคตำราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับบริจาคตำราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ Physics, Chemistry in Context, Genetics: Analysis & Principles, Astronomy, Calculus ฯลฯ จากมหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย โดยได้รับหนังสือบริจาคในครั้งนี้เป็นจำนวน 150 เล่ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในมุทิตาจิตครั้งนี้ และจะนำหนังสือต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคมา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามเจตจำนงของผู้บริจาคต่อไป