ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,050 เล่ม และวารสาร จำนวน 1,150 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,200 เล่ม ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของวิทยาลัย โดยให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ใช้ประโยชน์ประกอบการศึกษาค้นคว้า เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการหาความรู้ด้วยตนเองในวิทยาลัยและชุมชนสืบไป