กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

วันที่ 2 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ มอบหนังสือเรียน และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย