ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา มอบหนังสือเรียน หนังสือเสริมความรู้ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย