ครั้งที่ 36/2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 8,500 เล่ม แก่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร นำหนังสือเข้าห้องสมุดของคณะ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าความรู้ของนิสิต อาจารย์ บุคลากรของคณะ และผู้ที่สนใจในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองในชุมชนสืบไป