บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหนังสือเรียน หนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็ก และวารสาร แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย