นิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นิสิตชั้นปีที่ 2 เอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหนังสือเรียน พ็อกเก็ตบุ๊ค สมุด และวารสาร แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย