โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับบริจาค คอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน สภาพดีและยังใช้งานได้ เพื่อส่งมอบให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับใช้เพื่อการศึกษาและวิจัย

รับบริจาคถึงวันที่ 1 ก.ค. 63 (จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.)

สอบถามรายละเอียดและบริจาคได้ที่
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 5724