เปิดรับบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

เปิดรับบริจาคหนังสือ

 

“เวลาแห่งการแบ่งปันกลับมาอีกครั้ง”
เชิญชวนทุกท่านบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน (อนุบาล-มัธยมศึกษา) อาทิ หนังสือแบบเรียนหลักสูตรปัจจุบัน (ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ.2551-ปัจจุบัน) หนังสือเสริมทักษะ หนังสือภาพ นิทาน วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย ฯลฯ ที่มีสภาพดี ไม่ผ่านการขีดเขียน สะอาด พร้อมใช้งาน เพื่อส่งต่อให้เยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
บริจาคด้วยตนเองหรือทางพัสดุไปรษณีย์ได้ที่
“ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400”
เปิดรับบริจาควันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันละ 2 รอบ
– รอบที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น.

– รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.30 น.

*ท่านใดประสงค์บริจาคสิ่งพิมพ์จำนวนมากด้วยตนเอง กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนนำมาบริจาค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้า
– เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-5724
– Facebook Fanpage : StangDonation
– อีเมล pittawat.dar@mahidol.ac.th