บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด ได้มอบหนังสือนิยายสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 2,230 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย