สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒา และ สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒา และ สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ที่สโมสรได้รับบริจาคจากโครงการ “หนังสือสื่อรัก” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย