Tagged: นักวิทยาศาสตร์

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2565 = Outstanding scientist awards 2022

AUTHOR  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ CALL NO Q141 ม686ร 2565 IMPRINT  [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2527- ] [For MU Students and Staff can request here]    

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2564 = Outstanding scientist awards 2021

AUTHOR  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ CALL NO Q141 ม686ร 2564 IMPRINT [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2564 (For MU Student and Staff can request here)     มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการโครงการ “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ทางด้านวิชาการ ได้อุทิศตนพัฒนางานวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลกระทบที่สำคัญต่อแวดวงวิชาการและสังคม เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณ เป็นที่เคารพนับถือ เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้เยาวชนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินรอยตามได้ นอกจากนี้...

หนึ่งในร้อย : หนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

AUTHOR :  – CALL NO :  Q143.S8 ห159 2562 cop.1-2 IMPRINT :   กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม

AUTHOR :  กิตติมา ไกรพีรพรรณ CALL NO :  Q141 ก674บ 2561 IMPRINT :   ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2561 หนังสือ “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม” นำเสนอตัวอย่างเยาวชนที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป ให้มีใจไฝ่รักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยกตัวอย่างเยาวชนไทย ที่หลงใหลในวิทยาศาสตร์มา

สุดยอดแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไทย

AUTHOR  :  โสมชยา ธนังกุล CALL NO  :  Q141 ส989ส 2561 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 ศาสตร์ทุกศาสตร์มีความสำคัญต่อชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งชีวิต ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดำรงอยู่ได้ เรื่องราวของพวกท่าน อัตชีวประวัติของนายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จึงควรค่าแก่การจดจำและยกย่องสรรเสริญ บางท่านให้กำเนิดและบุกเบิกงานด้านต่าง ๆ ซึ่งทำให้ชีวิตของมนุษย์พัฒนาขึ้น ยืนยาวมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น งานของพวกท่าน ผ่านความยากลำบาก ผ่านวิริยะอุตสาหะ ผ่านภยันตรายที่น่าตระหนก แต่พวกท่านก็ยังคงมุ่งมั่น ฟันฝ่าด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อมวลมนุษยชาติเป็นที่ตั้ง เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาวิธีการทำงาน วิธีการดำเนินชีวิต ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อสังคมและวิชาการ เพราะพวกท่าน ถือเป็นวีรบุรุษของชาติ ที่มิได้ออกรบด้วยศัสตราวุธ แต่อาวุธของพวกท่าน คือปัญญา และความกล้า ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทย ด้วยศาสตร์อันยิ่งใหญ่ Source : ...