Monthly Archive: August 2019

สารคดี : กรกฎาคม 2562

สารคดี : กรกฎาคม 2562 เรื่องจากปก “Modern China สู่มหาอำนาจโลก” ย้อนรอยพัฒนาการสู่ความมั่งคั่งในปัจจุบัน ประเทศจีน กลายเป็นผู้นำโลกในหลากหลายด้าน ที่ล้วนแต่มีผลกระทบต่อสังคม คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ติดตามอ่านได้ที่ มุมนิตยสารน่าอ่าน ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

National Geographic : สิงหาคม 2562

National Geographic : สิงหาคม 2562 เรื่องจากปก “เราล้วนเป็นผู้อพยพ” ประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ผู้อพยพ มีการย้ายถิ่นฐานด้วยปัจจัยต่าง ๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เด่นในฉบับ – ผู้อพยพแต่กำเนิด – ย้อนรอยต้นกำเนิดชาวยุโรป – พลังแห่งความหวังขององค์ทะไลลามะ คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ติดตามอ่านได้ที่ มุมนิตยสารน่าอ่าน ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข