ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2550

       28 กุมภาพันธ์ 2550 : ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข