ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2550

       12 เมษายน 2550 : จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากท่านคณบดี ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน และ Prof. Tatsuji Seki เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข