ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2550

       3 กรกฎาคม 2550 : นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 40 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ระหว่างมาดูงานนอกสถานที่ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี