ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2550

       13 กรกฎาคม 2550 : งานพิธีทำบุญครบรอบ 88 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข