ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2550

       22 สิงหาคม 2550 : ห้องสมุดเปิดต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน Open House 2007 ของคณะวิทยาศาสตร์