ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2550

       31 สิงหาคม 2550 : ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Roger Read รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
เยี่ยมชม Center of Excellence และแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั่วไป