ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2550

       18 กันยายน 2550 : ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 2