ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       9 มกราคม 2556 : คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข