ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       28 มกราคม 2556 : รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี นำคณะนักวิจัยต่างชาติเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข